Bij het optimaliseren van productieprocessen is het ook voor het MKB vaak zeer interessant om gebruik te maken van LEAN-technieken. Door het eenvoudig te houden en flexibel te denken kan het verbetertraject betaalbaar blijven en zijn vaak grote efficiency verbeteringen haalbaar. Als je de oorzaak van verspillingen ziet, ben je al gestart met verbeteren.

Uitgangspunten:

 • Weet wat de klant wil
 • Focus op toegevoegde waarde (value stream)
 • Elimineer verspillingen
 • Laat materiaal doorstromen (doorlooptijd, pull vs push)
 • Gebruik de kennis van de medewerkers

Verspillingen
Verspillingen zijn activiteiten die geen toegevoegde waarde (voor de klant) opleveren. De verschillende verspillingen zijn in categorieën in te delen, namelijk:

 1. Overproductie
  Meer produceren dan (op dat moment) nodig is.
 2. Voorraden
  Voorraad en “Onder-handen-werk” is groter dan nodig.
  (Onderhanden werk = Order in bewerking of wachtend op een bewerking)
 3. Transport
  Lange transport afstanden en inefficiënte transportwijze van materialen of onderhanden werk.
 4. Gebrekkige Procesinrichting
  Zoeken naar hulpmiddelen, gereedschappen, specificaties etc.
 5. Wachttijd
  Wachten op materiaal, informatie, gereedschappen, machines, etc.
 6. Onnodige handelingen
  Buigen, reiken, tillen, onnodig lopen, etc.
 7. Gebrekkige Producten
  Afkeur en herstelwerkzaamheden