Nieuwe of functioneel gewijzigde machines dienen te worden voorzien van een CE-markering.
In de praktijk en uit diverse onderzoeken blijkt echter dat 70 % van de machines niet op de juiste wijze van CE-markering is voorzien.
Formeel hoeft de werkgever de juistheid van de CE-markering niet te controleren, dit kan echter een groot risico inhouden.
Als er een namelijk ongeval gebeurt met een onveilige machine behoudt de werkgever zijn werkgeversaansprakelijkheid.

Hoe kun je nu een correct aangebrachte CE-markering herkennen?

 1. Is er een ondertekende "Verklaring van Overeenstemming" meegeleverd?
 2. Voldoet de verklaring aan de eisen volgens bijlage II van de Machine Richtlijn?
 3. Is de CE markering in de juiste grafische vorm aangebracht?
 4. Is de machine voorzien van een compleet typeplaatje?
 5. Zijn signaleringen (teksten, pictogrammen, etc.) op de machine aanwezig?
 6. Zit er een gebruikershandleiding bij en is deze volledig en in de juiste taal opgesteld?
 7. Zijn de teksten op de machine in de juiste taal?
 8. Is het technisch veiligheidsniveau van de machine in orde?

Voordat de machine in bedrijf wordt gesteld dient de CE-markering te worden aangebracht door de fabrikant, importeur of een gevolmachtigde.
Let op:

 • De werkgever kan zelf ook fabrikant of importeur zijn!
 • Na inbedrijfstelling gaat de verantwoordelijkheid over op de werkgever.
 • Deze verantwoordelijkheid loopt gedurende de levensduur van het product.
 • De productaansprakelijkheid van de fabrikant is gekoppeld aan de CE-markering en loopt na een periode van 10 jaar af.

Vaak voorkomende manco's op het gebied van CE-Certificering:

 • Machines welke speciaal gebouwd worden, waarvan de CE-Certificering "vergeten" wordt
 • Machines welke worden aangepast, geautomatiseerd of uitgebreid.
 • Als verschillende nieuwe machines aan elkaar of aan andere productie-eenheden worden gekoppeld en zo een productielijn
  vormen dient de gehele lijn van een nieuwe CE-markering te worden voorzien.

Voor meer informatie over risicoanalyse en evaluatie klik op: