Profileermachine voor visgraat vloeren

De planken voor een nieuwe uitvinding voor visgraatvloeren moeten efficient en met een zeer hoge nauwkeurigheid geprofileerd kunnen worden. Hiervoor hebben we een geheel nieuwe en volledig geautomatiseerde machine gebouwd.
Expertec heeft hiervoor het ontwerp gemaakt, een programma van eisen opgesteld, het bouwteam bij elkaar gebracht en het project van begin tot eind gecoördineerd en begeleid.

Uitgangspunten

Opdrachtgever Beugt Parket in Heeswijk-Dinther is gespecialiseerd in de productie van houten vloeren en bestaat al sinds 1890.
Voor het maken van visgraatvloeren waren altijd linkse en rechtse delen nodig, tótdat de heer Bart Oerlemans een systeem bedacht om visgraat te produceren met 1 planksoort.
Dit systeem werd meteen gepatenteerd en intussen zijn er al meer dan 50 dealers actief met het “Easylox”® systeem.

Beschrijving bestaand proces

Eerst werden de kopse kanten van de visgraatdelen geprofileerd op een standaard alleskunner van Schwabedissen

Analyse van het probleem

Voor de productie van het Easylox systeem was het noodzakelijk dat er aan de kopse zijden en aan de langszijden pockets in het profiel werden aangebracht.
Dit was op de bestaande machine niet mogelijk.
Gezien de potentie van het systeem in de markt en omdat Beugt naar een hoger kwaliteit niveau wilde doorschakelen was het noodzakelijk om een volledig geautomatiseerde machine te bouwen met zeer hoge nauwkeurigheidseisen.

Programma van eisen

Expertec heeft voor deze complexe machine een voorontwerp en een programma van eisen opgesteld met als doel om alle wensen en begrenzingen in het begin van het project vast te leggen zodat het vervolg van het project efficiënt kan worden uitgevoerd.
In dit programma van eisen zijn onder andere vastgelegd:

  • De te bewerken productafmetingen
  • Exacte omschrijving van alle bewerkingen die in de machine moeten plaatsvinden
  • De bewerkingstoleranties, (+/- 0,05 mm met een haaksheid van +/- 0,015° !!)
  • De maximale cyclustijd
  • De vereiste profileergereedschappen
  • Zo nauwkeurig mogelijke omschrijving van de werking van de machine en van de software
  • Diverse overige aandachtspunten en randvoorwaarden

Realisatie

Aan de hand van het voorontwerp en het PVE is er een selectie van leveranciers benaderd en zijn er 2 leveranciers geselecteerd.
Vervolgens is het PVE ondertekend door de opdrachtgever (Beugt Parket), Expertec voor de begeleiding van het project, de machinebouwer (Carotte Machinebouw en engineering) en de besturingsdeskundige (DIDQ)
Het project is daarna tot volle tevredenheid van alle partijen gerealiseerd en er staat nu een machine met:
17 stuks servo- motoren, 12 stuks stappen- motoren en 10 stuks freesmotoren.