De Multi Moment Opname analyseert de werktijd en maakt een systematische rangschikking van taken, waar wordt nagegaan hoeveel tijd per categorie wordt besteed. Onder werktijd wordt verstaan de uren van een werker of groep werkers, die ter beschikking zijn voor het desbetreffende werk. De werktijd kan worden besteed aan het verrichten van hoofdtaken, neventaken en oponthoud.

Doelstelling:

Multi Moment Opname dient om in een bepaald tijdvak vast te stellen welk deel van de tijd aan bepaalde werkzaamheden wordt besteed, waarna men nagaat hoeveel tijd per deeltaak wordt besteed, met als doel:

 • Methodestudie: de nadruk wordt gelegd op niet-essentiële delen van het werk en relatief belang, veel tijd in beslag nemende delen worden extra onderzocht.
 • Hulpmiddel voor de leiding: aan de verschillende soorten taken bestede tijd wordt vergeleken met normen, zodat gerichte maatregelen kunnen worden getroffen in geval van afwijkingen.

Overzicht mogelijke hoofdtaken, bijtaken en oponthoud:

 • Werkvoorbereiding
 • Inkoop
 • Primaire bewerking
 • Afwerking
 • Overleg leidinggevende
 • Overleg collega
 • Instellen machine of gereedschap
 • Administratie
 • Lezen opdracht en tekening
 • Onderhoud machine en/of gereedschap
 • Transport
 • Kwaliteitscontrole
 • Schoonmaken / opruimen
 • Wachten op instructie
 • Wachten op transport
 • Wachten op machine / gereedschap
 • Herstelwerk
 • Wachten op materiaal
 • Zoeken
 • Uitrusten
 • Persoonlijke verzorging
 • Overig