Procesoptimalisatie

Als we in Nederland willen blijven produceren dan zal het efficiënt inrichten van productieprocessen steeds belangrijker worden. Een efficiënte goederenstroom, een goede kwaliteitsbeheersing en de keuze voor de juiste fabricageprocessen spelen hierbij een belangrijke rol. Door steeds sneller wijzigende marktomstandigheden is de “Time to Market” een steeds belangrijker gegeven geworden. Hiervoor is het van het grootste belang dat productie faciliteiten snel, efficiënt en flexibel kunnen worden ingericht.

Bij het verbeteren van een productieproces wordt dan al snel gedacht aan “Lean manufacturing”. Lean is ontstaan in de automobiel industrie en is zeer geschikt voor grote productie series. In het MKB hebben we echter vaak te maken met een grote variëteit en laag volume, hiervoor is Lean dan weer minder geschikt. Dat wil dan niet zeggen dat er bepaalde technieken uit Lean niet uitermate geschikt zijn om verbeteringen door te voeren.
Hierbij valt dan onder andere te denken aan bijvoorbeeld aan het opruimen en schoonmaken van de werkplek(ken) volgens de 5S methode:

5S
5S refereert aan vijf Japanse woorden:
(Seiri (整理) / Seiton (整頓)/ Seisō (清掃)/ Seiketsu (清潔) / Shitsuke (躾))
die een gestandaardiseerde "schoonmaak" beschrijven:

 • Scheiden
  Wat is noodzakelijk en wat is overbodig?
 • Schikken
  Alles op een vaste plaats
 • Schoonmaken
  En schoonmaakmethodes vastleggen
 • Standaardiseren
  Standaard procedures beperken verrassingen tot een minimum
 • Standhouden / Systematiseren
  Het borgen van de andere 4 pijlers, zorg voor behoud en continuïteit.

Slordigheid en gebrek aan properheid leiden gemakkelijk tot ongevallen. Struikel- en valgevaar bij rondslingerend materieel, risico op uitglijden over water- of vetvlekken, Het zijn maar enkele, voor velen zeer herkenbare, voorbeelden. Het 5S-systeem streeft een opgeruimde, goed georganiseerde en overzichtelijke werkplaats na. Op die manier neemt vanzelf ook de arbeidsveiligheid toe. Maar het grootste voordeel is dat alles een vaste plaats krijgt zodat er niet meer hoeft te worden gezocht naar bijvoorbeeld die ene sleutel die nodig is om de machine af te stellen.

Een strategie die uitermate geschikt is voor een grote varieteit en een laag volume productie is “Quick Respons Manufacturing”: