Indien er een nieuw productiemiddel dient te worden ontwikkeld of als er een bestaand productiemiddel moet worden verbeterd of worden aangepast, dan zal hiervoor Productie Engineering noodzakelijk zijn.
In eerste instantie zullen er samen met de direct betrokkenen verschillenden oplossingsrichtingen worden benoemd.
Deze worden geanalyseerd en op basis van de eerder vastgestelde Functional Specs wordt hieruit de meest geschikte oplossingsrichting gekozen.

Daarna wordt het ontwerp in grote lijnen opgezet waarna een eerste review met de betrokkenen volgt.
Hierbij komen alle aspecten van ergonomie, onderhoud, toegankelijkheid, veiligheid etc. nog eens aan de orde.
Tevens wordt hierbij een eerste risicoanalyse doorgevoerd, zodat later bij de definitieve RIE er geen grote wijzigingen meer te verwachten zijn.
Nu kunnen de besproken wijzigingen in het ontwerp worden doorgevoerd en kan het ontwerp in detail worden uitgewerkt.

Afhankelijk van de omvang van het project wordt parallel hieraan óf hierna de gebruikershandleiding voorbereid.
Hierna volgt een 2e review van het project waarbij tevens de RIE mét de Gebruikershandleiding én de Handleiding voor TD aan de orde komt.
Vervolgens worden beide handleidingen definitief uitgewerkt.

De CE Typeplaat kan nu worden gemaakt en het CE Certificaat kan door de verantwoordelijke worden ondertekend.
Het productiemiddel kan nu in gebruik worden genomen voor een testperiode.
Na deze testperiode waarbij eventuele aanloopproblemen nog kunnen worden verholpen kan het productiemiddel definitief worden overgedragen aan de betreffende afdeling en/of verantwoordelijke.
(-Tijd voor Gebak-)

Klik hier voor gerealiseerde projecten.