Quick Response Manufacturing

Het “Quick Response Manufacturing” ofwel QRM-principe is gebaseerd op de kracht van tijd.
Tijd heeft een enorme impact op de gehele organisatie van een onderneming.

Met gebruikmaking van de QRM principes kunnen de verborgen kosten in een organisatie op een zeer eenvoudige wijze inzichtelijk worden gemaakt.

Rajan Suri heeft de QRM strategie ontwikkeld en in hoofdzaak samengevat in 4 principes:

  1. De kracht van tijd: de enorme impact die tijd heeft op uw gehele onderneming
  2. Organisatiestructuur: hoe uw organisatie te organiseren om doorlooptijd te reduceren
  3. Systeemdynamiek: begrijpen hoe interacties tussen orders en bronnen invloed hebben op tijd om betere beslissingen te nemen over capaciteit en serie groottes
  4. Bedrijfsbrede aanpak: QRM is niet alleen een strategie voor de werkvloer, maar voor de hele onderneming inclusief werkvoorbereiding, planning, inkoop, verkoop en productontwikkeling

Door vermindering van de doorlooptijden worden de verborgen kosten drastisch verminderd waardoor:

  • De levertijd korter wordt
  • De bedrijfskosten verminderen
  • De onderneming een groter marktaandeel verkrijgt
  • Fabrikanten in hoogontwikkelde landen kunnen hiermee concurreren met lagelonen landen.