Aangezien de eerder gebouwde testmachine is geselecteerd voor Europese certificering, zou het zeer interessant zijn om een 2e testmachine bij een andere wegenbouwer te plaatsen. Hierdoor zou deze testmethode als onafhankelijk aangemerkt kunnen worden.
Onze opdrachtgever heeft ons daarom in contact gebracht met een potentiële opdrachtgever voor een nieuwe testmachine.
Voor deze opdrachtgever hebben wij de RSAT Testmachine grotendeels opnieuw ontwikkeld echter met behoud van exact dezelfde testmethode.
Hierdoor was het bestaande referentiekader ook voor deze machine exact identiek.

Deze nieuwe machine heeft echter wel de volgende (extra) eigenschappen:

  • De machine is compleet met klimaatkast gebouwd op een zelfdragend chassis wat met behulp van een heftruck kan worden verplaatst
  • De klimaatkast maakt testomstandigheden mogelijk van -10° tot +30°
  • De granulaatafname gebeurt volledig automatisch met behulp van een afzuiginstallatie waarmee via een cycloon op de vooraf ingestelde tijden volautomatisch een weging wordt uitgevoerd.
  • Zowel de klimaatkast als de ruimte voor de afzuiging zijn dermate geluid gedempt dat deze machine geschikt is voor gebruik in een laboratorium omgeving.
  • Deze machine wordt volledig automatisch bestuurd door middel van de PC-besturing waarmee zowel de aansturing van de machine als de testanalyse wordt uitgevoerd.
  • Testmachine is voorzien van sensoren voor de monitoring van trilling, temperatuur, gewichtsafname van de testplaat, aantal testbewegingen en de slijtage van het testwiel.
    Deze opnamen kunnen real time via de HMI of via de netwerk verbinding op elke computer in het netwerk worden gevolgd.
  • Een geïntegreerd camerasysteem in de afgesloten testruimte waarmee de testcyclus eveneens continue op deze manier kan worden gevolgd.
  • Aan het einde van een testcyclus wordt er automatisch een testrapport gegenereerd wat geschikt is om aan de diverse instanties en/of opdrachtgevers ter beschikking te stellen.

Terug naar projecten