De testmachine voor de Rotating Surface Abrasion Test (RSAT)

Met de RSAT Testmachine wordt de rafelingsgevoeligheid van wegdekken bepaald

In de RSAT test wordt een rubber wiel over een plaat van het te onderzoeken wegdek heen en weer voortbewogen. Het wieltje heeft een genormeerde bovenbelasting en staat onder een lichte hoek met de voortbewegingrichting. Tegelijk kan het proefstuk een gedeelte van de bewegingsslag vrij draaien en wordt hij het andere deel van de beweging geblokkeerd. Hiermee wordt op een groot gedeelte van de plaat een licht wringende wielbelasting gecreëerd, waardoor een gelijkmatig belastingpatroon wordt verkregen. Gedurende de proef en aan het eind, na 24 uur, wordt het steenverlies en de vervorming van de plaat gemeten. Hiermee wordt een goed inzicht verkregen in de gevoeligheid voor rafeling en vervorming van het product.

De Rotating Surface Abrasion Test is ca. 12 jaar geleden door opdrachtgever ontwikkeld, met name om de essentiële eigenschappen van een wegdek te kunnen bepalen: de gevoeligheid voor rafeling.
Rafeling, steenverlies uit het oppervlak door intensief en langdurig belasten, is de belangrijkste kwaliteitsparameter voor de levensduur van o.a. ZOAB.
Het meten van deze kwaliteitsbepalende factor is een belangrijk middel bij de verbetering van de levensduur van wegdekken.

Ook kunnen boorkernen ø 150 mm uit een wegdek worden onderzocht (3 stuks simultaan per wegdeksoort). Hiermee kan ook het effect van veroudering onder weer en verkeer worden meegenomen.

Deze ontwikkeling is voor ons de basis geweest voor de ontwikkeling en bouw van een industriële testmachine welke intussen 24 uur per dag 7 dagen per week in bedrijf is. De nieuwe machine is nu robuust, betrouwbaar en met een goed referentiekader beschikbaar.

Terug naar projecten