Als we in Nederland willen blijven produceren dan zal het efficiënt inrichten van productieprocessen steeds belangrijker worden.
Een efficiënte goederenstroom, een goede kwaliteitsbeheersing en de keuze voor de juiste fabricageprocessen spelen hierbij een belangrijke rol.
Door steeds sneller wijzigende marktomstandigheden is de “Time to Market” een steeds belangrijker gegeven geworden.

Hiervoor is het van het grootste belang dat productie faciliteiten snel, efficiënt en flexibel kunnen worden ingericht.
Enkele tools bij het verbeteren van productieprocessen door Expertec zijn:

Werkwijze:
Bij Procesverbetering wordt eerst bekeken of het te produceren product aan alle gestelde eisen voldoet.
Indien noodzakelijk worden de Functional Specs van het product in overleg met alle betrokkenen aangepast of opnieuw opgesteld.
Hierna wordt beoordeeld of bij het ontwerp van het product ook voldoende rekening is gehouden met het – voor dit product – meest efficiënte productieproces.
Dan worden de verschillende stappen in het productie proces vastgelegd en worden er zo veel mogelijk verspillingen geëlimineerd.
Tevens wordt hierbij rekening gehouden met zo weinig mogelijk tussenvoorraden en een zo flexibel mogelijke procesflow.
De definitieve procesflow wordt vastgelegd en tevens wordt bekeken welke aanpassingen en/of investeringen er in de productiefaciliteiten noodzakelijk zijn.
De Functional Specs voor de uitbreiding c.q. investeringen worden vastgelegd, hiermee kunnen dan de prijzen aangevraagd c.q. gecalculeerd worden.
Hiermee kan dan een leveranciersmatrix worden opgesteld en een businesscase worden gemaakt.

Klik hier voor gerealiseerde projecten.